Stacks Image 4

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) pohjautuu oppimis- ja sosiaalipsykologian teoriaan. Se on osoittautunut tehokkaaksi terapiamenetelmäksi monissa psyykkisissä ongelmissa. KKT:n avulla voidaan hoitaa esim. ahdistusta, masennusta, pakko-oireita, paniikkihäiriötä, erilaisia pelkoja, ihmissuhdeongelmia, unettomuutta ja stressiä.

Terapian perustana on asiakkaan ja terapeutin yhteistyösuhde ja hoito suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Hoidon lähtökohtana on asiakkaan elämässä tällä hetkellä vaikuttavat ongelmat ja tavoitteena on löytää uusia elämäntaitoja sekä ajatus- ja toimintamalleja, jotka voisivat parantaa hyvinvointia ja elämän laatua. Terapiaan kuuluu myös elämänhistorian ja kokemusten käsittelyä yhdistäen niiden merkitys tähän päivään.

KKT:ssa ihminen nähdään kokonaisvaltaisesti. Terapiassa tarkastellaan ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä, jotka vaikuttavat aina toisiinsa. Oppimalla esim. negatiivisen ajatusmallin tilalle myönteisemmän tavan ajatella, myös siihen liittyvät tunteet ja käyttäytyminen muuttuvat. Terapiassa työstetään uusia taitoja ja valmiuksia käyttäen erilaisia menetelmiä, joista sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

KKT:aan voit tutustua lisää osoitteessa www.kayttaytymisterapia.net

Terapiaan voi hakeutua joko ottamalla suoraan yhteyttä tai hakeutumalla KELA:n kuntoutuspsykoterapiaan. Kelan kuntoutuspsykoterapiaan hakeutumisesta voit lukea lisää täältä.